Kalendář akcí

Datum, doplňující informace a případné další akce a výlety budou doplněny a zveřejněny ve vývěsní skřínce odboru a také zde na:       http://www.kct-­kdyne.cz// nebo mailem: kct.turisti.kdyne@seznam.cz a na facebooku: KČT Kdyně

Pro bližší informace kontaktujte vedoucího akce.             Změny vyhrazeny!!

PF 2024

červen:

11.06.1888 – den založení KČT v Českých zemích z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem Kurzem st., předsedou Národní jednoty Pošumavské, Františkem Čížkem, předsedou Národní jednoty Severočeské a architektem Vratislavem Pasovským (viz Kurzova věž a Pasovského chýše na Čerchově)

Bližší info – vývěsní skříňka ve Kdyni nebo mailem – kct.turisti.kdyne@seznam.cz

 

leden 2024:

01.01.2024 – KČT odbor Kdyně pořádá Novoroční vycházku dne 01.01.2024, odchod od restaurace Škarmanka ve 13.00 hod směr Rýzmberk. Špekáčky a občerstvení s sebou. Návrat po nasycení nebo individuální – vede K. Janda tel: 603258498

27.01.2024 – VČS – pozor změna původního termínu z důvodu vytíženosti sálu v MKS.  VČS se koná v sále MKS Modrá hvězda v sobotu 27. ledna 2024, od 13:00 hodin prezentace členů a výběr členských příspěvků ve výši 300, – Kč za dospělého člena na rok 2024, zahájení schůze ve 14:00 hodin, ukončení kolem 16:00 hodin, občerstvení zajištěno.
Výbor žádá ty členy, kteří se nemohou VČS zúčastnit, aby zaslali členské příspěvky po jiném členovi nebo jiné pověřené osobě či zaslali příspěvek na bankovní účet klubu (info u hospodáře klubu na mobilu: 777 785 368) – nezaplacením členských příspěvků automaticky zaniká členství v klubu. Ke stávajícím plastovým členským průkazům lze při prezentaci požádat o elektronický průkaz do „chytrého“ mobilu, po schůzi promítání.

Bližší info – vývěsní skříňka ve Kdyni nebo mailem – kct.turisti.kdyne@seznam.cz

 

únor 2024:

03.02.2024 – konference oblasti KČT v Plzni

07.02.1901 – založení KČT ve Kdyni

24.02.2024 – tradiční Zimní táboření na Korábu ve Starci (chata Koráb je dočasně uzavřena). Akce je určena nejen pro turisty, ale také pro širokou veřejnost, začátek akce od 16:00 hodin v sálu místního hostince ve Starci, k poslechu od 17:30 hodin zahraje Aurora Bluegrass band, k dispozici omezené občerstvení – ohřívané klobásy, utopence a nakládaný hermelín, k pití Kozel 11° nebo Plzeň 12°, káva, čaj, …, ve Starci není ubytování, a tak po akci odjezd / odchod domů, nebo skutečné táboření za hospodou na přilehlém prostranství nebo lze spát na sále ve vlastním spacáku, …       Účastnický poplatek (nájem sálu) je 50, – Kč na účastníka.

Každý účastník venkovního táboření si je vědom, že klimatické podmínky mohou být velmi nepříznivé a může dojít k prochladnutí a úrazům způsobených mrazem či větrem, a proto je účast na vlastní nebezpečí a riziko každého z táborníků. Venku bivakující účastník je povinen mít vlastní a dostatečnou výbavu pro přespání za nepříznivých klimatických podmínek, včetně oblečení, zásob potravin a nápojů, musí být starší 18 ti let a je povinen dbát na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních. Zimní táboření je náročná akce, a proto je nutné nepodcenit přípravu.

Bližší info – vývěsní skříňka ve Kdyni nebo mailem – kct.turisti.kdyne@seznam.cz

 

03.08.2024 – 5. Bluegrassová sobota na Rýzmberku

Datum, doplňující informace a případné další akce a výlety budou doplněny a zveřejněny ve vývěsní skřínce odboru a také zde na:       http://www.kct-­kdyne.cz// nebo mailem: kct.turisti.kdyne@seznam.cz a na facebooku: KČT Kdyně

Pro bližší informace kontaktujte vedoucího akce.             Změny vyhrazeny!!

Modrou oblohu a krásné zážitky bez puchýřů přeje výbor KČT – odbor Kdyně.